1 de Maig interseccional

Aquest 1 de maig sortim als carrers, no només per a defensar els drets i la dignitat de la classe treballadora, sinó per proposar alternatives realistes que ofereixin sortides al sistema de classes i a la seva fase de col·lapse global en la qual ens trobem actualment.

1 de Mayo Interseccional

Este 1 de Mayo salimos a las calles, no solo para defender los derechos y la dignidad de la clase trabajadora, sino para proponer alternativas reales que ofrezcan salidas al sistema de clases y a su fase de colapso global en la que nos encontramos actualmente.